HerrTrol's 6*31 DV Mons und DV-Shinies[NEU:SHINY-GLUMANDA!/ SHINY DV-EVOLI!!!!!!!]